Onze Rechtsdomeinen

Akdemirs Expertise

  • Aansprakelijkheid & Verzekeringen
  • Handelsrecht
  • Herstructureringen & Insolventie
  • Vennootschapsrecht
  • Strafrecht

Aansprakelijkheid & Verzekeringen

Wij hebben een unieke en ruime expertise op het vlak van precontractuele en contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad in tal van sectoren.

We adviseren binnen- en buitenlandse cliënten, stellen als deskundige adviezen op, staan cliënten bij in onderhandelingen en bemiddeling en vertegenwoordigen hen doorheen de hele rechtszaak of arbitrageprocedure. Daarbij behandelen we alle verwante vragen zoals inzake internationale rechtsmacht en internationaal privaatrecht

Handelsrecht

Wij adviseren onze cliënten met betrekking tot een brede waaier aan handelsrechtelijke vragen, zoals advies over algemene en specifieke juridische vraagstukken met betrekking tot handelsrecht, consumentenbescherming, juridische bijstand bij overeenkomsten, reclamerecht, promoactiviteiten, oneerlijke handelspraktijken en hulp bij onderhandelingen over zakelijke transacties.

Wij staan in voor de redactie en het nazicht van handelscontracten van diverse aard, zoals distributie-, agentuur-, franchise- en licentieovereenkomsten, algemene voorwaarden voor de verkoop en aankoop van goederen en onderaanneming en adviseren cliënten daarover.

Herstructureringen & insolventie

Wij staan onze cliënten bij in de meest diverse herstructurerings- en insolventiedossiers. We treden daarbij op voor alle mogelijke belanghebbenden, zoals schuldeisers, aandeelhouders, bestuurders en kandidaat-overnemers.

Wij adviseren cliënten bij de planning, structurering, documentatie en uitvoering van reorganisaties van bedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren. Onze diensten bestrijken het volledige spectrum van financiële herstructurering, vereffening, regelingen met schuldeisers, WCO’s en faillissement. We worden ook regelmatig gevraagd om op te treden in de organisatie en uitvoering van saneringsplannen van noodlijdende bedrijven.

We adviseren niet enkel over de vennootschapsrechtelijke aspecten van dergelijke transacties maar ook over de gevolgen op het vlak van fiscaliteit, tewerkstelling en insolventie.

Vennootschapsrecht

Wij bieden advies over alle aspecten van het vennootschapsrecht, zoals deugdelijk bestuur, aandeelhoudersrechten, verplichtingen en aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen en regels inzake kapitaalbescherming en winstuitkering.

Strafrecht

We bieden bijstand en vertegenwoordiging in strafrechtelijke procedures voor (vermeende) daders en slachtoffers van strafbare feiten, zowel tijdens strafrechtelijke onderzoeken als gedurende de eigenlijke gerechtelijke procedures.

Nood aan een advocaat

Contacteer ons vandaag nog